Třetí den nového roku 2006 se ve čkyňském hotelu Iren („U Králíčků“) sešlo šest lidí (Daniel Havlík, Lucie Růžičková, Miroslav Knotek, Pavel Pechoušek, Pavel Nazarský a Hana Brašnová), které spojila touha pozvednout stagnující stav kulturního dění nejen v našem městečku.

V návaznosti na prvorepublikovou tradici a s přihlédnutím na naše hlavní cíle jsme se rozhodli sdružení pojmenovat Kulturní a okrašlovací spolek Čkyně. Vytýčili jsme si následující cíle:

Obecně prospěšná činnost v oblasti kulturní a společenské, okrašlování obce a okolí, obnova a ochrana stávajících kulturních, přírodních a jim příbuzných hodnot.

Od toho dne jsme se začali pokoušet plnit základní i dílčí směry náplně naší činnosti s ohledem na finanční a především časové možnosti všech zúčastněných. Zápis z první přípravné schůze konané dne 10.1.2006 v hotelu Iren

  • Na schůzi byl navržen/zvolen přípravný výbor sdružení (Daniel Havlík, Lucie Růžičková, Hana Brašnová).
  • Na schůzi byly navrženy stanovy sdružení a dány ke zpracování Lucii Růžičkové a Haně Brašnové.
  • Na schůzi byl podán návrh na zahájení činnosti ochotnického divadla a na výběr hry.

Na druhé přípravné schůzi konané 17.1.2006 byly schváleny stanovy sdružení a zaslány na Ministerstvo vnitra ČR. Po dvou opravách byly stanovy schváleny a ke dni 29.5.2006 SE STAL KULTURNÍ A OKRAŠLOVACÍ SPOLEK OFICIÁLNÍM SDRUŽENÍM. Prvním předsedou byl zvolen Pavel Pechoušek, jednatelem Daniel Havlík. Bylo zvoleno i logo spolku, kterým je, jak jinak, opeřenec stejného jména jako zkratka spolku, tedy KOS.

V té době jsme však již měli za sebou první čtenou zkoušku připravovaného divadelního představení Loupežník od Karla Čapka. Režie se chopil Miroslav Knotek, hlavní role, naivní Mimi a světáckého Loupežníka, přijali Miroslava Brašnová a Petr Fedor Fleischmann.

Ve dnech 10.4. až 16.4. 2006 se též konala první Velikonoční výstava ve zdejší synagoze se sobotní řemeslnou dílnou a ukázkou technik a zvyků.

Do konce prvního roku působení jsme připravili a uspořádali následující akce:

  • Účast na čkyňské pouti 21.-23.7.2006 s výstavou fotografií, pouštěním prastarých desek, zaručeně pravou mořskou pannou, cikánkou, vidící do Vaší budoucnosti, květinovým stánkem, kde jste si mohli nechat uvázat něžnou kytici z lučního kvítí. Kreativní návštěvníci si mohli vlastnoručně ozdobit pouťové srdce.
  • Drakyáda – konaná k výročí založení Československé republiky dne 28.10.2006
  • Premiéra divadelní hry Loupežník dne 1.12.2006 spojená s výstavou fotografií Historie ochotnického divadla ve Čkyni
  • Adventní výstava – 10.-17.12.2006 opět ve zdejší synagoze

Na tomto místě je třeba ještě podotknout, že naše činnost by nebyla možná bez morální i finanční podpory našich rodin, známých, přátel a četných sponzorů. Za všechny jmenujme alespoň Jihočeský kraj, Obecní úřad Čkyně, firmu Jarokai Čkyně, Základní a mateřskou školu Čkyně, Seaquist Closures Löffler Čkyně, Intoma Čkyně. Za těch pár let nás však větším či menším finančním darem podpořili mnozí další, jiní přispěli bezplatnou dobrovolnickou činností. Naší vrchní kostýmní výtvarnicí je paní Jiřina Kůtová. Všem patří náš vřelý dík!!!